Przewlekły nieżyt jelit

Przewlekły nieżyt jelit. — Enteritis chronica.

Nieżyty jelit można zasadniczo podzielić na 2 grupy — nieży­tów rozlanych obejmujących jelita cienkie i grube — słuszniej na, leży się im miano Emterocolitis, oraz nieżytów ograni’ c z o n y c h. Poza nieżytem najwyższego odcinka jelit — D u o d e n i-t i s, trudno mówić o nieżycie jelit cienkich, jakkolwiek niektórzy autor o-wie twierdzą o istnieniu Enteritis sine colitis. Natomiast nieżyty jelit grubych, obejmujące bądź całe jelito grube, bądź poszczegól­ne jego odcinki, stanowią jednostki kliniczne o wyraźnem obliczu.

Objawem podstawowym, na zasadzie którego wnioskujemy o obec­ności nieżytu, jest śluz w kale. Dlatego też trudno mówić o izolowanym nieżycie jelit cienkich, gdyż ewent. śluz, jakoby stamtąd pochodził, w wa­runkach normalnej pracy jelit grubych, a więc normalnie sformowanych wypróżnień, nie daje się w kale stwierdzić, gdyż ulega wcześniej strawie­niu. Jedynym wyjątkiem z ogólnej zasady: gdzie śluz, tam nieżyt, jest tak zw. kolia   śluzowa,   której pochodzenie nieżytowe wzbudza u wielu badaczy zastrzeżenia; do tematu tego powrócimy później.


Bilety lotnicze do Brukseli lawenda traveligo

Układ krwionośny człowieka – układ, w którym krew krąży w systemie naczyń krwionośnych.

Rozkład jazdy Kielce ares Mapa Polski

Układ krwionośny człowieka (łac. sistema sanguiferum hominis) | krew (łac. sanguis) | serce (łac. cor).

india calling card pediatra warszawa bilety i loty do Londynu

Układ krążenia wraz z układem limfatycznym tworzą układ krążenia (łac. sistema circulatorium).

rezerwacja hoteli Grafika dla internet u. Turcja wakacje 2010.

Krew wypływa z serca tętnicami, a wraca żyłami. Im dalej od serca tym ciśnienie krwi jest mniejsze.

London Institute of English angielski franczyza zdrowie i uroda forum.

Informacje pochodzą z "Patologja, diagnostyka i terapja" red. F. Malinowski, Z. Orłowski, Wyd. "delta, Warszawa 1936